Tag: wettelijke

Wat betekent MR?

MR betekent MedezeggenschapsRaad Een medezeggenschapsraad (of een medezeggingschapcommissie) is een zelfstandig orgaan voor inspraak bij een instelling (of organisatie). De raad is een adviserend orgaan met soms wettelijke bevoegdheden, …

Wat betekent IKB?

IKB betekent Integrale Keten Beheersing IKB is een systeem dat sinds de jaren ’90 is ontwikkeld om de kwaliteit van vee, vlees en eieren te garanderen. Een bedrijf kan …

Wat is een zwangerschapsverklaring?

Een zwangerschapsverklaring is een verklaring van een verloskundige Het is een papier waarin de huisarts of verloskundige de vermoedelijke datum van de bevalling vermeld. Deze verklaring is nodig om …