Tag: werkgelegenheid

Wat betekent VUT?

VUT betekent Vervroegde UitTreding De VUT is een regeling die werknemers de mogelijkheid biedt om voor de oorspronkelijke pensioenleeftijd (65 jaar) te stoppen met werken. Er bestaat geen wettelijk …

Wat betekent MKB?

MKB betekent Midden- en Kleinbedrijf Deze in Nederland gebruikte afkorting is samen te vatten in een paar kernpunten: omvat 99% van alle bedrijven is met 4,2 miljoen werknemers de …