Tag: VUT

Wat betekent VUT?

VUT betekent Vervroegde UitTreding De VUT is een regeling die werknemers de mogelijkheid biedt om voor de oorspronkelijke pensioenleeftijd (65 jaar) te stoppen met werken. Er bestaat geen wettelijk …

Wat betekent loonheffing?

Loonheffing is een heffing over het verdiende loon Loonheffing wordt ingehouden op: loon, vakantiegeld, gratificaties, provisies en stagevergoedingen, uitkeringen (VUT, AOW, WW, WAO/WIA, etc.) en wordt afgedragen aan de …