Tag: verbranding

Wat betekent groen gas?

Groen gas is duurzaam gas Als het over groene energie gaat, gaat het meestal over groene stroom. Er wordt eigenlijk bijna nooit gesproken over groen gas. Van zowel stroom …

Wat betekent LNG?

LNG betekent Liquid Natural Gas LNG is vloeibaar aardgas en is eigenlijk een mengsel van vooral methaan en restgassen als stikstof, propaan en ethaan. LNG is een brandstof die …

Wat betekent verbrandingswarmte?

Verbrandingswarmte is energie die vrijkomt bij verbranding De verbrandingswarmte is de energie (meestal in de vorm van warmte) die bij verbranding vrijkomt. De verbrandingswarmte van een vaste stof is …