Tag: uitbetaald

Wat betekent OVR?

OVR betekent overlijdensrisicoverzekering Je sluit een overlijdensrisicoverzekering af zodat je nabestaanden na je dood goed verzorgd worden. Heb je een partner en je overlijdt, dan wordt de achterblijver vaak …

Wat betekent wachtgeld?

Wachtgeld is een soort werkloosheidsuitkering Binnen de overheid is er een regeling dat een ambtenaar (of semi-ambtenaar) een vergoeding krijgt in afwachting op ander werk of pensioen, dit is …

Wat betekent Dividend?

Dividend is een deel van de winst van een onderneming dat wordt uitgekeerd aan (o.a.) de aandeelhouders. Het primaire doel van een onderneming is het maken van winst voor …