Tag: stoppen

Wat is een groene golf?

Een groen golf is een doorrij zone Een groen golf houdt in dat het verkeer op een weg meer meer dan 1 verkeerslicht kunnen doorrijden zonder te hoeven stoppen. …

Wat is een overbeet?

Een overbeet is een tanden standverschil Met een overbeet wordt de afstand tussen je bovenste en je onderste snijtanden verstaan, de normale afstand is ongeveer 2mm. Bij een overbeet …

Wat betekent AED?

AED betekent Automatische Externe Defibrillator Een AED is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon. De AED dient een elektrische schok toe met als …

Wat betekent vasten?

Vasten betekent het geheel of gedeeltelijk onthouden van eten of drinken Vele religies en culturen kennen (een vorm van) vast als een manier om de inwendige mens schoon te …

Wat betekent SPOF?

SPOF betekent Single Point Of Failure Een Single point of failure is een term die vooral in de IT gebruikt wordt om aan te geven dat het systeem stopt …