Tag: stockdividend

Wat betekent Stockdividend?

Stockdividend is dividend uitgekeerd in aandelen. Een onderneming kan hiertoe overgaan als ze nog aandelen in reserve heeft. In de praktijk laat men de individuele aandeelhouder meestal kiezen hoe …

Wat betekent Dividend?

Dividend is een deel van de winst van een onderneming dat wordt uitgekeerd aan (o.a.) de aandeelhouders. Het primaire doel van een onderneming is het maken van winst voor …