Tag: micrometer

Wat betekent ultrafijnstof?

Ultrafijnstof zijn kleine deeltjes Ultrafijn stof zijn deeltes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer (een deeltje moet dus 10.000 keer kleiner zijn dan een millimeter en is dus niet …

Wat betekent fijnstof?

Fijnstof zijn kleine zwevende deeltjes Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en er wordt mee bedoeld de in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. Fijnstof …