Tag: kerk

Wat betekent pesjoenkelen?

Pesjoenkelen is katholiek gebruik Pesjoenkelen is het in- en uitlopen van een kerk (tijdens Allerzielen) en om daarmee voor de zielen in het vagevuur een bijzondere aflaat te verdienen. …

Wat is een doopvont?

Een doopvont is een bak met doopwater Doopvont komt van het Latijnse ‘fons’ wat bron betekent, het wordt ook wel eens doopbekken genoemd. Het is is een waterbekken dat …

Wat is een churchie?

Een churchie is een selfie in een kerk Een churchie is een foto die iemand van zichzelf neemt in een kerk, het is een samentrekking van Selfie en Churchie …

Wat is een kloosteroverste?

Een kloosteroverste is een rector Kloosteroverste is een oud woord waarmee vroeger een rector mee aangeduid werd. Het is eigenlijk een hoofd van een kerkelijke instelling. Tags: kerk, klooster, …

Wat is een weesgegroetje?

Weesgegroet betekent Ave Maria Een Weesgegroet is een gebed gericht gericht aan de Heilige Maagd Maria. Het gebed begint met de woorden ‘Wees gegroet Maria’ en is het bekendste …