Tag: inwoner

Wat betekent favela?

Favela betekent sloppenwijk Een favela is de Portugese benaming voor een geïmproviseerde sloppenwijk. De standaard van leven is een favela erg laag: dat wat voor een huis moet doorgaan …

Wat betekent SWN?

SWN betekent Stichting welzijn Nieuwegein De SWN is een welzijnsorganisatie die verschillende activiteiten organiseert voor jong en oud in Nieuwegein (en omgeving). De activiteiten zijn recreatief van aard maar …

Wat zijn provinciale staten?

Provinciale Staten vormen de volksvertegenwoordiging van de provincie Nederland telt 12 provincies die elk een eigen vertegenwoordigend orgaan hebben: de Provinciale Staten. Deze worden eens in de 4 jaar …

Wat is een bibliotheek?

Bibliotheek betekent verzameling boeken en andere documenten Wanneer men in het dagelijks leven over een bibliotheek heeft, dan heeft men het meestal over een openbare bibliotheek (er zijn ook …

Wat betekent BNP?

BNP betekent Bruto Nationaal Product BNP is een veelgebruikte maat voor de omvang van een economie. Het is de waarde van alles wat in een jaar in een land …