Tag: instelling

Wat is AVG certificering?

AVG certificering is een certificaat voor de AVG Een voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het AVG-certificaat. De organisatie of instelling aan wie dit certificaat is uitgereikt …