Tag: gescheiden

Wat is een ovonde?

Een ovonde is een gelijkvloerse kruising Een ovonde (ook wel een ovatonde genoemd) is een gelijkvloerse kruising in de vorm van een ovale rotonde. In België wordt het ook …

Wat betekent MVC?

MVC betekent Model View Controller MVC is een softwaremodelleringstechniek (of een ontwerppatroon) dat het ontwerp van software opdeelt in 3 eenheden. Het gaat hierbij om het datamodel (model), de …

Wat betekent KCA?

KCA betekent Klein Chemisch Afval KCA is gevaarlijk afval van huishoudens en moet gescheiden van het normale huishoudelijke afval worden ingeleverd. Veel voorkomend KCA is bijvoorbeeld restanten van verf, …