Tag: geleewiekt

Wat is een zwanendrifter?

Een zwanendrifter is een pluimveehouder Een zwanendrifter is iemand die een aantal knobbelzwanenparen houdt, verspreid over een regio. De zwanen lopen vrij rond, maar zijn door de zwanendrifter toch …