Tag: geldbedrag

Wat is AdWords?

Adwords is een advertentieprogramma Adwords is een stuk software van Google waarmee je kan adverteren op het advertentienetwerk van Google. Als je een AdWords campagne begint maak je de …

Wat betekent WTCG?

WTCG betekent Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en gehandicapten De WTCG regelt dat gehandicapten, chronisch zieken, ouderen en arbeidsongeschikten een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor de extra kosten die zij maken …

Wat betekent PGB?

PGB betekent Persoonsgebonden Budget Een persoonsgebonden budget is een budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of in de Wmo (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen). Het …