Tag: draagvlak

Wat betekent ABP?

ABP betekent Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Men spreekt vaak over het ABP, maar het is eigenlijk: Stichting Pensioenfonds ABP en het is het pensioenfonds voor de mensen die bij de …

Wat betekent SER?

SER betekent Sociaal-Economische Raad De SER adviseert de Nederlandse regering over de hoofdlijnen van het te voeren (sociaaleconomisch) beleid. De SER is een adviesorgaan van ondernemers, werknemers en onafhankelijke …