Tag: dividend

Wat is dividendbelasting?

Dividendbelasting is belasting op dividend Dividendbelasting (ook wel eens opbrengstbelasting genoemd) is een vorm van belasting die in veel landen geheven wordt op inkomen uit dividend. Het is soms …

Wat betekent Stockdividend?

Stockdividend is dividend uitgekeerd in aandelen. Een onderneming kan hiertoe overgaan als ze nog aandelen in reserve heeft. In de praktijk laat men de individuele aandeelhouder meestal kiezen hoe …

Wat betekent Dividend?

Dividend is een deel van de winst van een onderneming dat wordt uitgekeerd aan (o.a.) de aandeelhouders. Het primaire doel van een onderneming is het maken van winst voor …