Tag: databank

Wat is Lareb?

Lareb is het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb heeft een databank met daarin alle mogelijke bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin. Lareb bewaakt op deze manier de veiligheid van geneesmiddelen …

Wat betekent SQL?

SQL betekent Structured Query Language SQL is eigenljik een database opvraag taal. Met SQL kan je gegevens uit een (relationele) database ophalen en bewerken. Het is dan ook geen …