Tag: Continu

Wat betekent 247?

24 7 betekent continu Met 24/7 (of 247, of de Engelse benaming twenty four seven) wordt er bedoeld dat er iets volcontinu aanwezig is. Vaak gaat het om zakelijke …

Wat betekent globalisering?

Globalisering betekent Mondialisering De ene persoon gebruikt het woord globalisering en de ander gebruikt mondialisering maar dit komt beide neer op het volgende: het is een continu proces van …

Wat betekent CLO?

CLO betekent Continu Luister Onderzoek Het CLO wordt al jarenlang uitgevoerd door het onderzoeksbureau Intomart Gfk. Het is een continu onderzoek bij een panel van 15.000 mensen, voorheen werd …