Tag: beschreven

Wat is een NEN rapport?

Een NEN rapport is een meetrapport Een NEN rapport is een rapport waarin de exacte afmetingen staan van het vloeroppervlak en de inhoud van een gebouw of een ruimte …

Wat betekent PvE?

PvE betekent Programma van Eisen en Wensen Een PVE wordt vaak beschreven bij officiele documenten, veel in de overheidssfeer. Als het gaat om een website van een Gemeentelijke dienst …

Wat betekent BiSL?

BiSL betekent Business Information Services Library BiSL is een framework waarin processen van het functioneel beheer en van informatiemanagement worden beschreven. BiSL geeft handvaten om de communicatie te stroomlijnen …