Tag: Behartigen

Wat betekent OR?

OR betekent ondernemingsraad De afkorting OR staat voor ondernemingsraad, het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een bedrijf. De OR is primair bedoeld de belangen te behartigen van het personeel in …

Wat betekent BOSS?

BOSS betekent Bond Oud-Stoottroepers en Stoottroepers De BOSS is de oudste regimenten gebonden veteranenvereniging van de Koninklijke Landmacht. In 1946 werd de BOS opgericht (enkel dus voor Oud-Stoottroepers), de …

Wat betekent VSO?

VSO betekent Verbond Sectorwerkgevers Overheid Het VSO is eind 1992 opgericht door werkgevers in de overheidssector met als doel de gezamenlijke belangen te behartigen. Dit doet de VSO met …

Wat betekent VNG?

VNG betekent Vereniging van Nederlandse Gemeenten De vereningen heeft drie doelen: Haar leden bij staan bij de vervulling van de bestuurstaken Afspraken maken met andere overheiden over de arbeidsvoorwaarden …