Wat is AVG certificering?

AVG certificering is een certificaat voor de AVG

Een voortvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het AVG-certificaat. De organisatie of instelling aan wie dit certificaat is uitgereikt toont daarmee aan dat het in staat is om volgens de geldende regels van de AVG persoonsgegevens te verwerken.

Als uw dienst, proces of product, voldoet aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in de AVG, dan kunt u een AVG certificaat aanvragen. De aanvraag dient u in bij een certificatie-instelling. De desbetreffende instelling zal alvorens over te gaan tot uitgifte, controleren en beoordelen of uw dienst, proces of product voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor een AVG-certificaat.

Het bezit van het AVG-certificaat is een bewijs dat uw organisatie of instelling in staat is om de persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken. Het ontslaat u echter van uw verplichting om zorg te dragen voor het up-to-date houden van de kennis omtrent de AVG. In die zin is het dus een moment opname en een bewijs dat de kennis ten aanzien van de geldende regelgeving op het moment van afgifte aanwezig was.

Hoe kan ik een AVG-certificaat aanvragen?

Een aanvraag voor een AVG-certificaat kunt u als verwerker of verantwoordelijke indienen bij een certificeringsinstelling zoals ISO2HANDLE uit Deventer. Van belang is dat de instelling waar u de aanvraag indient, beschikt over een geldige accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA).

De instelling de geaccrediteerd is om het AVG-certificaat uit te geven zal beoordelen of uw dienst, proces of product voldoet aan de vereisten om in aanmerking te komen voor het AVG-certificaat.

In Nederland zijn er momenteel nog geen instellingen die door de RvA geaccrediteerd zijn om ACG-certificaten uit te geven. Op het moment dat dit wel mogelijk is wordt dit duidelijk gecommuniceerd en kunt u dit ook controleren op de website van de Raad voor Accreditatie.

Tags: , , , , , , , , ,

Laat een bericht achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.